Aktuális

ZÖLDHULLADÉK szállítás

Tájékoztatás

A BONYCOM Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

hogy 2017. március 24-én (pénteken) lesz

Bonyhádon első alkalommal

zöldhulladék szállítás!

Kérjük, a zöldhulladékot ennek megfelelően kihelyezni.

                                                                                              BONYCOM Nonprofit Kft.

Tájékoztatás

Tisztelt Partnereink!

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV) tájékoztatása szerint a 2017. február 15-i fizetési határidővel kibocsájtott számlák megkésett kézbesítéséből adódóan az NHKV a fizetési határidőt rugalmasan kezeli.

A  2017. február 28-ig beérkezett befizetések esetében nem számítanak fel késedelmi kamatot és egyéb adminisztrációs költséget.

Hulladékszállítási számlák

Tisztelt Partnereink!

A BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az NHKV Zrt. megkezdte a 2016. április 1. – 2016. június 30. közötti elszámolási időszak számláinak postázását. Azon ügyfelek részére, akik a fenti időszakot megelőzően a BONYCOM NKft. ügyfélszolgálatán készpénzzel teljesítették a hulladékszállítási közszolgáltatás díját a számla nem tartalmaz készpénzátutalási megbízást (csekket). Az ügyfeleknek továbbra is lehetőségük van az NHKV Zrt. által kiállított számla bemutatásával, annak készpénzzel történő pénzügyi teljesítésére a BONYCOM NKft. ügyfélszolgálatán, illetve rendezhetik tartozásukat a számlán feltüntetett bankszámlaszámra való utalással.

Bonyhád, 2017. február 15.

Tisztelettel:

Dr. Farkas Attila

ügyvezető igazgató

Tájékoztató a szolgáltatási díjak számlázásáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései alapján a hulladékgazdálkodási közfeladat szétvált állami és önkormányzati feladatokra.

Ezen változások nem érintik a Bonycom Nonprofit Kft. szolgáltatási területén (Bonyhád és 14 környékbeli község) történő háztartási hulladékgyűjtési és szállítási tevékenységét. A számlákat ezt követően nem társaságunk, hanem az NHKV Zrt. bocsátja ki.

Ezen változások miatt ügyfeleink nem kapták még meg 2016. április 1-jét követő időszakra vonatkozóan a szolgáltatási díjat tartalmazó számláikat, melynek oka az informatikai rendszerek szükséges fejlesztésének időigényessége.

Az NHKV Zrt. és munkatársaink erőfeszítéseinek köszönhetően 2017. január közepén azt a tájékoztatást kaptam, hogy a 2016. II. negyedévi időszak számlái elkészültek, postázásuk folyamatban van. Reményeim szerint minden ügyfelünk még a hónap vége előtt kézhez kapja számláját.

A további negyedéves időszakokat tartalmazó számlákat ügyfeleink ütemezett formában kapják meg, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem egyszerre kell kifizetni az elmúlt időszak szolgáltatási díjait.

Eddigi megértésüket és türelmüket köszönöm!

Farkas Attila

ügyvezető igazgató

Egyéni szerződéskötési lehetőség társasházi lakástulajdonosok részére

Tisztelt Partnereink!

A BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy Társaságunk 2017. január 1-től lehetőséget biztosít minden lakástulajdonos számára az egyéni hulladékszállítási szerződés kötésére, a társasházakkal kötött eddigi összevont szerződés felmondásával.

A fentiek értelmében:

  • Társaságunk közvetlenül köt szerződést a szolgáltatást igénybe vevőjével, pontos adatok feltüntetésével (lakók száma, stb.),
  • január 1-től a közös költségből kikerül a hulladékszállítási díj, azt mindenkinek egyénileg negyedévente kell pénzügyileg teljesíteni a Szolgáltató által megküldött számla alapján,
  • a lakásban bejelentett lakók számának változását 2017. január 1-től, illetve a szerződéskötést követően a lakástulajdonosoknak közvetlenül a Szolgáltató felé kell jelezni az alábbi elérhetőségeken:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a társasháznak kizárólag abban az esetben van lehetősége a közös szerződés felmondására, ha az összes lakástulajdonos megköti az egyéni szerződést, és azt mielőbb visszajuttatja a közös képviselő részére. A közös képviselő a szerződések ellenőrzését követően továbbítja azokat a BONYCOM Nonprofit Kft. felé.

Bonyhád, 2017. január 24.

Tisztelettel:

Farkas Attila

ügyvezető igazgató

Lapozás:12345