Ingatlanok kezelése, bérbeadása

Ingatlankezelés feladatai:

A munkák részletezése: a BONYCOM Kft. kezelésébe adott önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési feladatainak elvégzése. 

 • Az ingatlanok nyilvántartásának vezetése, rendszeres ellenőrzése, kimutatások, listák, statisztikák elkészítése, naprakész állapotban tartása.
 • A Pénzügyi Osztály által végzett havi számlázások előkészítése (adatszolgáltatás), a befizetések kontroll könyvelése, egyenleg készítés, egyeztetés havi rendszerességgel
 • A rendelkezésre álló tervanyagok, felújítási tervek kezelése, ingatlanfelmérések és a szükséges tervek elkészítése.
 • Vegyes és teljes tulajdonú társasházak működésének felügyelete együttműködés a közös képviselői feladatokat ellátó szervezettel.
 • A bérlők által saját költségükön (előzetes egyeztetés után) elvégzett felújítások elszámolására benyújtott BÉRBESZÁMÍTÁSI kérelmek (kisebb összegben elbírálása) nagyobb összegben közreműködés a Városüzemeltetési Osztállyal, az elbírálás és engedélyezés tárgyában. (Előkészítés, költségkalkulációk, kivitelezés ellenőrzés)
 • Az engedélyezett „Bérbeszámítás”-ok nyilvántartása, a bérbeszámítások elszámolása, bizonylatolás.
 • Személyes kapcsolattartás a bérlőkkel, a bérlemények törvényben előírt (min. 2 év) ill. alkalomszerű ellenőrzése műszaki és használati szempontból.
 • A bérlők bejelentéseinek (javítás, karbantartási, számlázás) ellenőrzése.
 • Javítási-, karbantartási hibabejelentések elbírálása (bérbeadói, bérlői szempontból.)
 • A bérbeadót terhelő halaszthatatlan, azonnali intézkedést igénylő (pl.: élet-, és közvetlen balesetveszélyt jelentő) munkák esetén azonnali intézkedés saját gépi- és humánerőforrások igénybevételével vagy alvállalkozóknál azonnali megrendeléssel. Ezekben az esetekben is a lehető legrövidebb időn belül egyeztetni kell a tulajdonossal.
 • Előre tervezett, kalkulált karbantartási és felújítási munkák elvégzésére javaslat összeállítása a Városüzemeltetési Osztállyal egyeztetve.
 • Saját hatáskörben (BONYCOM Kft. által) vagy a szerződött alvállalkozókkal elvégzett, elvégeztetett munkák pénzügyi elszámolása, számlázása.
 • Házmesterekkel, a bérlők által közösen használt területek terek és közlekedők takarításának elvégeztetése részükre az eszközök biztosítása.
 • Bérlőváltozások esetén a megüresedett lakások átvétele műszaki szempontból a Városüzemeltetési Osztály képviselőjének bevonásával.
 • Kiutalt lakások átadása az új bérlők részére, velük a Bérleti Szerződések kiutalás szerinti elkészítése.
 • Naprakészen ellenőrzi a bérleti díjak befizetését, figyelemmel kíséri a díjhátralékok alakulását, hátralékosoknál intézkedik a felszólítások kiküldéséről esetlegesen a bérleti szerződések felmondásáról a jogszabályoknak megfelelően, a felügyeleti szervekkel egyeztetve.
 • Az üres bérlemények, lakások állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri, a kulcsok rendezett tárolásáról fegyelmi felelősség terhe mellett gondoskodik.
 • Az Önkormányzat Köztisztasági rendelete szerint (szerződési kötelezettség alapján) elvégezteti a bérlőkkel az egyes bérlemények és Ingatlanok közvetlen környezetéhez tartozó zöldterületek karbantartását, a téli hóeltakarítást ill. síkosságmentesítését, ellenőrzi azok elvégzését.