Közterületek fenntartása, gondozása

Parkfenntartás

 • Pázsit és gyepfelület rendszeres nyírása, kaszálék összeszedése,
 • Cserjék, sövények metszése, köztéri fák gallyazása, kezelése,
 • Virágágyak beültetése, fa és kőtálak, fahordók beültetése, gondozása,
 • Padok, játszótéri kellékek karbantartása,
 • Emlékművek és környékük rendbentartása, kertmozi területének rendbentartása, városi ünnepekre, egyéb rendezvényekre való előkészületek,
 • Őszi lombfelszedés és elszállítás.

Köztisztaság

 • Járdák kézi tisztítása (azokon a helyeken, ahol mindkét oldalról közterületek határolják),
 • Közterületi hulladékgyűjtő edények rendszeres ürítése (198 db hulladékgyűjtő),
 • Közterületen elszórt szemét, letört faágak összeszedése,
 • Télen síkosságmentesítés, hóeltakarítás járdákról, gyalogátkelőkről,
 • Buszmegállók takarítása,
 • Kézi úttisztítás,
 • Tavaszi saralási munkák elvégzése,
 • Gépi úttisztítás (IFA W 50 L/KM típ. seprőgép üzemeltetésével),
 • Közterületen talált állati hullák dögtároló helyre szállítása,
 • Buszvárók takarítása,
 • Nemzeti ünnepekre közterületek fellobogózása.